INTECS.BG Приема плащания по банков път при следните условия:


При избор на плащане по банка следва да преведете сумата на Вашата поръчка, като в основание за паричния превод записвате номера на поръчката си.

Всички плащания трябва да бъдат наредени по банков път в полза на:

 Интекс България ООД

            IBAN: BG87 RZBB 9155 1068669913

               BIC: RZBBBGSF

         Банка: Райфайзенбанк (България) ЕАД


Поръчката ви ще бъде обработена и изпратена веднага след получаване на извършения от Вас превод.